СЕРТИФИЦИРАНЕ

Нашата фирма притежава сертификат.за регистриран патент в ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ